معدن زغال

استخراج از معادن زغالسنگ به روش پیوسته

/1-68-coal-cutter

مکانیزه کردن به صورت کامل و یا حتی مجتمع های تولید زغالسنگ نیمه مکانیزه ای که از دستگاههای برش و تراش زغالسنگ استفاده می کنند باعث تسریع فرآیند معدنکاری می گردد


زغال تراش جهت معادن با شیب لایه زیاد

/post-14

من در بسیاری از معادن در شمال کشور و استان مازندران با معادن زغالسنگی روبرو شدم که لایه های ضخیم زغالسنگ دارند ولی بدلیل شیب زیاد لایه تولید در آنها با سختی و کندی انجام می شود . این معادن از روشهایی مانند چال موازی و کندن و پرکردن و از پایین به بالا تولید زغالسنگ دارند . از آنجایی که معادن میل به حفظ شرایط سنتی و قبلی خود را دارند روشی را به صورت نیمه مکانیزه در حال توسعه هستم که در این پست معرفی می کنم