فراوری سنگ اهن

فرآیندهای جداسازی مگنتیت

/inventory-magnetite-separation-processes-mineral-processing

جداسازی های مغناطیسی از خواص مغناطیسی طبیعی بین مواد معدنی موجود در خوراک بهره می برند . تفکیک بین مواد تشکیل دهنده سنگ معدن اقتصادی، آلاینده های غیراقتصادی و گنگ است. مگنتیت و ایلمنیت را می توان از RFM غیر مغناطیسی سنگ میزبان به عنوان محصول ارزشمند یا به عنوان آلاینده جدا کرد.