سیانور

فرآیند لیچینگ سیانیدی طلا

/introduction-cyanide-leaching-proces

سیانیداسیون طلا (همچنین به عنوان فرآیند سیانید یا فرآیند مک آرتور-فارست شناخته می شود )هیدرومتالورژیکیتکنیک استخراج طلا از سنگ معدنی با عیار پایین با تبدیل طلا به مجتمع هماهنگی محلول در آب . این رایج ترین فرآیند لیچینگ است که برای آن استفاده می شوداستخراج طلا.