تجهیزات خود ران

تجهیزات زیرزمینی رباتیک و کنترل از راه دور : اجرا، بهره برداری، چشم انداز

/underground-robotic-equipment

استخراج زیرزمینی یک محیط ایده آل برای معرفی فناوری کنترل از راه دور و رباتیک است - هیچ عامل اجتماعی و قانونی مانع پیشرفت علمی و فناوری نیست، در سطح محیط جدا شده و تقریباً کاملاً کنترل می شود، عدم قطعیت فقط توسط شرایط زمین شناسی ایجاد می شود