بریکت زغال

زغالسنگ چیست

/what-is-coal

زغال سنگ سنگی به آسانی قابل احتراق است که حاوی بیش از 50 درصد ماده آلی (کربن) وزنی و 70 درصد مواد کربن دار از نظر حجمی شامل رطوبت ذاتی است که از تراکم و تغییر بقایای گیاهی به وجود آمده است.


راهنمای خط تولید بریکت زغال سنگ

/coal-briquette-machine-guideline

بریکت زغال سنگ چیست؟
بریکت زغال سنگ توسط دستگاه بریکت زغال سنگ ساخته می شود که از گرد و غبار زغال سنگ یا ریز زغال سنگ به عنوان ماده اولیه استفاده می کند. گاهی اوقات مواد دیگری مانند چسب یا چیز دیگری را برای ساختن بریکت اضافه می کنیم، زیرا بیشتر ذغال سنگ به سختی تنها با دستگاه بریکت تشکیل می شود.