زمین شناسی اقتصادی در ارتباط با انواع مختلف کانسارها و مواد معدنی، به تعریف، نحوه تشکیل و منشا مواد معدنی مختلف پرداخته که به اکتشاف کانسار و مواد معدنی مختلف کمک بسیاری می نماید. این علم زیربنای یک اندیشه اقتصادی و تولید اشتغال است. در این کتاب مطالب اصلی و مرتبط با این علم به صورت کامل بیان و ارائه شده است .

دانلود فایل فشرده کتاب زمین شناسی اقتصادی دکتر قربانی از اینجا

( رمز فایل www.shabani.biz می باشد)