turning low calorie coal brown liquid gaseous fuels

فرصت های دیگر برای زغال سنگ قهوه ای

/turning-low-calorie-coal-brown-liquid-gaseous-fuels

فناوری تبدیل زغال سنگ به سوخت مایع یا گاز به اشکال مختلف از دهه 1920 در دسترس بوده است و تعدادی از کارخانه های تجاری در کشورهای دیگر امروزه در حال فعالیت هستند.
با این حال، در دنیایی که به طور فزاینده ای گرسنه انرژی است، اقتصاد در حال تغییر است. به عنوان یک خوراک کم هزینه، زغال سنگ تبدیل به کالاهایی مانند گازوئیل، متانول و مشتقات آن، پتانسیل رقابت با مواد اولیه سنتی و سایر جایگزین های انرژی مانند نفت، گاز و زغال سنگ سیاه را دارد.