rock drill

معرفی دکل حفاری NKR-100M روسی

/underground-drilling-rig-nkr100

دکل های حفاری NKR-100M  برای حفاری در شرایط زیرزمینی یک مقطع دایره ای سوراخ با قطر 105-130 میلی متر، در سطوح عمودی و افقی، در سنگ هایی با مقاومت f = 5-18 در مقیاس سختی طراحی شده است.