coal mining geology floor heave

بالا بردن کف و "فشرده کردن" ( زمین شناسی زغالسنگ 7 )

/coal-mining-geology-floor-heave

 ارتفاع کف عبارت است از بالا آمدن نسبی کف معدن غنی از خاک رس پس از بریده شدن گذرگاه (ورودی، جاده و غیره) در زیر زمین  ارتفاع کف زمانی اتفاق می افتد که بار روی کف از ظرفیت باربری کف بیشتر شود. به بالا آمدن کف، گاهی اوقات به بالای گذرگاه استخراج شده، "فشردگی" نیز گفته می شود. شکست کف ممکن است با قوس شدن در مرکز یک سر بین ستون ها یا در امتداد دنده شروع شود، اما با شکستن و کمانش/بالا رفتن کف در سراسر ورودی پیشرفت می کند. ارتفاع کف می تواند آهسته یا سریع باشد. این می تواند در حین استخراج یا مدت ها پس از استخراج از یک گذرگاه رخ دهد.