coal grade

درجه زغال سنگ چیست و چه کاربردی دارد ؟

/coal-grade

درجه زغال سنگ یک طبقه بندی اقتصادی یا تکنولوژیکی از کیفیت نسبی یک زغال سنگ برای یک کاربرد خاص است. درجات مختلفی از زغال سنگ برای کاربردها یا بازارهای مختلف در صنایع و کشورهای مختلف و برای نیازهای یک فرآیند خاص یا توسط مقررات مربوط به فرآیند یا محصول نهایی تعریف شده است.شرایط خاص فرآیند یا محصول هستند. به عنوان مثال، زغال سنگی که می تواند برای تولید بخار برای الکتریسیته استفاده شود، ممکن است زغال سنگ درجه یک برای مصارف متالورژیکی نباشد. اصطلاحاتی مانند خاکستر کم یا کم گوگرد نیز نمونه هایی از اصطلاحات درجه هستند. در بازارهای مختلف زغال سنگ از درجه های کیفی متفاوتی استفاده می شود