benefits applications coal fly ash

چگونه می توانیم از خاکستر زغال سنگ استفاده مجدد کنیم؟

/benefits-applications-coal-fly-ash

خاکستر زغال سنگ معمولاً به طرق مختلفی مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. به عنوان مثال، به عنوان پرکننده یا پرکننده ساختاری برای معادن متروکه استفاده می شود. به عنوان لایه بالایی در جاده های آسفالت نشده؛ به عنوان یک عنصر در بتن، تخته دیوار، و در مسیرهای دویدن مدرسه. به عنوان یک افزودنی خاک کشاورزی؛ و به عنوان "سیندر" در جاده های برفی پخش می شود.