کوره کوپلا

کوره کوپولا چیست؟

/cupola-furnace

کوره کوپولا یک دستگاه ذوب است که برای ذوب چدن، برنز و سایر عناصر آلیاژی استفاده می شود. عمدتاً برای تبدیل آهن به چدن استفاده می شود. کوره کوپلا اولین بار در چین در دوره کشورهای متخاصم (403-221 قبل از میلاد) ساخته شد.