کارخانه

راهنمای تولید پرلیت جهت صادرات و مصارف داخلی

/performance-specifications-of-a-perlite-expansion-plant

پرلیت منبسط شده نوعی گرانول سفید رنگ با ساختار لانه زنبوری در داخل است و زمانی که سنگ پرلیت پیش گرم شده و در دمای بالا آنی برشته شود تولید می شود. اصل این است که پرلیت منبسط شده توسط سنگ معدن خرد می شود و با حرارت دادن سریع (1000 درجه بالاتر) برخورد می شود. پس از تبخیر رطوبت کانی ها و مواد معدنی موجود در ذرات، انبساط داخلی را نرم می کند، ساختار متخلخل ایجاد می کند، 10-30 بار به حالت اولیه منبسط می شود. با توجه به تکنولوژی انبساط و کاربرد به دو نوع تقسیم می شود که سلول باز و سلول بسته هستند. عمده پرلیت وارداتی به شکل محصولات ساخته شده که اغلب در کمک صافی ها مورد استفاده قرار میگیرند، میباشد.کد آیسیک پرلیت 14291414 بوده و تعرفه گمرکی آن 25301010  میباشد.