چکش

تجهیزات و ابزار حفاری

/drilling-equipment-and-tools

تجهیزات و ابزار حفاری مجموعه‌ای از ماشین‌ها و مکانیسم‌هایی هستند که حفره‌ها، سوراخ‌ها و چاه‌ها را برای اهداف مختلف تکنولوژیکی در خاک‌ها و سنگ‌های با مقاومت‌های مختلف حفاری می‌کنند. اغلب از این روش برای حفاری چاه های نفت و گاز، چاه های تامین آب، چاه های قطب، حفره های اکتشافی، چاه های انفجار و غیره استفاده می شود.


استارت معدنی ضد انفجار روسی مدل های АПШ-2 و АПШ-1

/mine-starting-units-apsh

واحدهای راه اندازی معدن APSh-1 و APSh-2 برای تبدیل جریان متناوب 3 فاز عمومی معدن با ولتاژ: APSh-1 - 380 یا 660 V، APSh-2 - 660 یا 1140 V، فرکانس 50 هرتز به جریان طراحی شده


دستگاه حفاری مکانیزه چال زنی در تونل

/tunnel-drilling-rig-vq-1

در حفاری چال انفجاری و چال زنی جهت آتشباری در تونل به منظور پیشروی رعایت پترن و مکان چال جهت آتشباری بسیار حایز اهمیت است زیرا جابجایی نقاط و یا نبود عمق مناسب چال  و یا زوایای نامناسب پیشروی و یا استخراج ماده معدنی را به شدت پایین آورده و راندمان کم و بهره وری نامناسب باعث افزایش هزینه های بالای معدنکاری می گرددعلاوه بر موارد فوق به علت نامناسب بودن شرایط سنگها که اغلب در محل چالزنی ریزشی می باشند خطرات مصدومیت برای پرسنل چالزنی همواره مترصد می باشداستفاده از دستگاههای چالزنی دستی یک روش ارزان قیمت و تقریبا قابل قبول می باشد ولی با توجه به سنگینی این دستگاهها و ارتفاع و عرض تونلها و لرزش و فشاری که این دستگاهها به اپراتور وارد می کند باعث می گردد که پرسنل چالزنی نتوانند زاویه مناسب برای چالزنی را در نقطه مناسب و عمق مناسب انجام دهند و با اینکه هزینه و خطرات بالای آتشباری و چالزنی انجام شده ولی راندمان کار بسیار پایین است