پوسکاتل

استارت معدنی ضد انفجار روسی مدل های АПШ-2 و АПШ-1

/mine-starting-units-apsh

واحدهای راه اندازی معدن APSh-1 و APSh-2 برای تبدیل جریان متناوب 3 فاز عمومی معدن با ولتاژ: APSh-1 - 380 یا 660 V، APSh-2 - 660 یا 1140 V، فرکانس 50 هرتز به جریان طراحی شده


استارت معدنی (پوسکاتل ) PVI-25M

/varikond-pyskatel-pvi-25y

 استارت الکترومغناطیسی معدنی (پوسکاتل ) PVI-25M برای راه اندازی و توقف مستقیم موتورهای الکتریکی ناهمزمان سه فاز با روتور قفس سنجابی و همچنین برای محافظت در برابر جریان های اتصال کوتاه و اضافه بار در مدارهای قدرت خروجی طراحی شده است.