پروپان

تلفن های ضد انفجار Tesla

/tesla-mining-phone

معرفی سری تلفن های ضد انفجار محیط های دارای گازهای قابل انفجار و گرد و غبار مدل تسلا ساخت روسیه