پردازش مواد معدنی

زغالشویی در زغالسنگ

/what-is-coal-washing

شستن جهت تمیز کردن زغال سنگ فرآیندی است که طی آن ناخالصی هایی مانند گوگرد، خاکستر و سنگ از زغال سنگ حذف می شود تا ارزش آن افزایش یابد.