ونتیلاتور بادی

فن های محوری VMP برای تهویه محلی با درایو پنوماتیک

/axial-mine-local-ventilation-fans-vmp-with-pneumatic-drive

فن های VMP برای تهویه اجباری کارکردهای بن بست زیرزمینی از طریق کانال های تهویه انعطاف پذیر یا صلب در معادن که از نظر گاز و گرد و غبار خطرناک هستند (از جمله موارد فوق رده) طراحی شده اند و دارای طراحی ضد انفجار هستند. ایمنی آنها نیز توسط عوامل جرقه اصطکاک و الکتریسیته ساکن تضمین می شود.