واریسیت

راهنمای مواد معدنی فسفات

/what-are-phosphate-minerals

عنصر فسفر برای بسیاری از جنبه های زندگی بسیار مهم است. بنابراین کانی‌های فسفاتی که در آن‌ها فسفر در گروه فسفات PO4 اکسید می‌شود، بخشی از یک چرخه ژئوشیمیایی فشرده است که شامل بیوسفر می‌شود، به جای چرخه کربن.


9 سنگ سبز و مواد معدنی رایج

/green-minerals-examples

سنگ های سبز و مایل به سبز رنگ خود را از مواد معدنی حاوی آهن یا کروم و گاهی منگنز می گیرند. با مطالعه دانه،  رنگ و بافت یک ماده، به راحتی می توانید وجود یکی از مواد معدنی زیر را تشخیص دهید. حتما نمونه خود را روی یک سطح تمیز بررسی کنید و به درخشندگی  و  سختی مواد دقت کنید.