هندبوک

کتاب راهنمای اکتشاف و ارزیابی طلا (دانلود رایگان )

/handbook-exploration-evaluation-henderson-macdonald

کتاب راهنمای اکتشاف و ارزیابی طلا که برای زمین شناسان و مهندسانی که به طور خاص در جستجوی ذخایر طلا از همه نوع هستند و به عنوان مرجعی برای دانشگاهیان در مدارس عالی طراحی شده است، اصول و توضیحات مفصلی را ارائه می دهد که زیربنای تفسیر صحیح از روز به روز است. تجربه یک روزه در این زمینه مشکلات با توجه به تجزیه و تحلیل، تفسیر و درک چارچوب کلی که در آن منابع طلای اولیه و ثانویه کاوش،