موتور لکوموتیو برقی

طراحی و ساخت موتور ترانکشن DC سری

/post-17

طراحی موتور دی سی ترانکشن جهت کاربردهای صنعتی و خودروهای سبک و کوچک