موتور آسنکرون

پلاک خوانی در موتورهای الکتریکی روسی

/russian-electric-motor

با توجه به گستردگی استفاده از تجهیزات معدنی روسی در معادن زغالسنگ ایران لزوم شناسایی و خواندن صحیح پلاک موتورها جهت راه اندازی و استفاده از درایوها این پست را از منابع فنی روسی ترجمه و در اختیار دوستان قرار می دهم .  مهندسین محترم برق معادن و سایر علاقمندان می توانند سوالات خود را در پایین همین پست مطرح نمایند