ماسه شویی

معرفی سرند یا الک در فرآوری مواد معدنی

/what-sand-sieving-machine

دستگاه الک شنی دارای عملکرد غربال کردن شن و ماسه و سنگی است که با هم مخلوط شده اند . شن و سنگ اگر مخلوط شوند نمی توانند بیشتر پردازش شوند. بنابراین، این دستگاه به کار اپراتور کمک می کند که بدون مکانیزم ماشین الک انجام می دهد. با مکانیزم ماشینی که توسط نیروی انسانی هدایت می شود، زمان غربال کردن را کاهش می دهد.