لیچ طلا

سیانید لیچینگ در سیانیداسیون طلا

/cyanide-leaching-chemistry-gold-cyanidation

در یک سیستم نسبتا ساده از این نوع، طلا به راحتی حل می شود . تنها الزامات این است که طلا آزاد و تمیز باشد، محلول سیانید حاوی ناخالصی هایی نباشد که ممکن است واکنش را مهار کند، و اکسیژن کافی در محلول در طول دوره واکنش وجود داشته باشد. بسیاری از سنگ‌های طلا در عمل بر اساس این واکنش رفتار می‌کنند و مشکلات استخراج طلا بیشتر مکانیکی است تا شیمیایی