لیتیوم یون

مقایسه چراغهای قدیمی معدنی ( باتری اسیدی و قلیایی ) با چراغهای LED

/miner-lamp

با توجه به فراگیر شدن چراغهای باتری لیتیومی در این پست قصد مقایسه بین چراغهای SGG-5روسی قدیمی با نوع LED را دارم