لازولیت

راهنمای مواد معدنی فسفات

/what-are-phosphate-minerals

عنصر فسفر برای بسیاری از جنبه های زندگی بسیار مهم است. بنابراین کانی‌های فسفاتی که در آن‌ها فسفر در گروه فسفات PO4 اکسید می‌شود، بخشی از یک چرخه ژئوشیمیایی فشرده است که شامل بیوسفر می‌شود، به جای چرخه کربن.