فروکروم

پنج فرآیند استخراج کروم برای آموزش پردازش سنگ معدن کرومیت

/five-chrome-extraction-process-teach-you-chromite-ore

فلز کروم به صورت تجاری با حرارت دادن سنگ معدن کرومیت در حضور کربن، آلومینیوم یا سیلیکون و تصفیه بعدی به دست می آید . کرومات سدیم و دی کرومات از بو دادن سنگ معدن کرومیت با خاکستر سودا تولید می شوند