عناصر کمیاب زمین از زغال سنگ

استحصال عناصر کمیاب زمین از زغال سنگ

/rare-earth-elements-from-coal

عناصر کمیاب خاکی یا (Rare Earth Elements)  REE ها گروهی از عناصر (به رنگ بنفش در جدول تناوبی زیر نشان داده شده اند) برای اکثر مردم ناشناخته هستند. آنها شامل عناصر سری لانتانید (سریم تا لوتسیم)، ایتریم و اسکاندیم هستند. اگرچه عناصر کمیاب خاکی نسبتاً ناشناخته هستند، اما در دنیای فناوری مدرن ما بسیار مهم هستند، زیرا آنها در محصولات مختلفی که مردم هر روز از آنها استفاده می کنند، از جمله تلویزیون و تلفن همراه استفاده می شود. زغال سنگ و محصولات آماده سازی زغال سنگ نیز منابع بالقوه عناصر کمیاب هستند.