صادرات زغال سنگ

چگونه زغال سنگ تشکیل می شود

/how-coal-is-formed

بیشتر زغال سنگ در حدود 300 میلیون سال پیش از بقایای درختان و سایر گیاهان تشکیل شده است. این بقایا در کف باتلاق ها به دام افتادند و لایه به لایه جمع می شدند و ماده متراکمی به نام پیت ایجاد می کردند. با مدفون شدن این پیت بیشتر و بیشتر در زیر زمین، دما و فشار زیاد آن را به زغال سنگ تبدیل کرد.