سیمان ساختمانی

مراحل ساخت سیمان پرتلند چیست؟

/what-steps-manufacturing-portland-cement

در ساخت سیمان پرتلند چهار مرحله وجود دارد: (1) خرد کردن و آسیاب کردن مواد خام، (2) مخلوط کردن مواد به نسبت صحیح، (3) سوزاندن مخلوط آماده شده در کوره، و (4) آسیاب کردن مواد سوخته شده . محصول، معروف به "کلینکر ، همراه با حدود 5 درصد گچ (برای کنترل زمان گیرش سیمان). سه فرآیند تولید به نامخیس،خشک، وفرآیندهای نیمه خشک و زمانی که مواد خام مرطوب آسیاب شده و به عنوان دوغاب به کوره داده می شوند، خشک می شوند و به صورت پودر خشک تغذیه می شوند، یا آسیاب خشک می شوند و سپس مرطوب می شوند تا گره هایی تشکیل شود که به کوره داده می شود.