سیانیداسیون

فرآیند لیچینگ سیانیدی طلا

/introduction-cyanide-leaching-proces

سیانیداسیون طلا (همچنین به عنوان فرآیند سیانید یا فرآیند مک آرتور-فارست شناخته می شود )هیدرومتالورژیکیتکنیک استخراج طلا از سنگ معدنی با عیار پایین با تبدیل طلا به مجتمع هماهنگی محلول در آب . این رایج ترین فرآیند لیچینگ است که برای آن استفاده می شوداستخراج طلا.


سیانید لیچینگ در سیانیداسیون طلا

/cyanide-leaching-chemistry-gold-cyanidation

در یک سیستم نسبتا ساده از این نوع، طلا به راحتی حل می شود . تنها الزامات این است که طلا آزاد و تمیز باشد، محلول سیانید حاوی ناخالصی هایی نباشد که ممکن است واکنش را مهار کند، و اکسیژن کافی در محلول در طول دوره واکنش وجود داشته باشد. بسیاری از سنگ‌های طلا در عمل بر اساس این واکنش رفتار می‌کنند و مشکلات استخراج طلا بیشتر مکانیکی است تا شیمیایی