سکه

نحوه انجام تست سختی Mohs مواد معدنی با وسایل ابتدایی

/perform-mohs-test

شناسایی سنگ‌ها و کانی‌ها به‌شدت به شیمی وابسته است، اما اکثر ما وقتی بیرون هستیم آزمایشگاه شیمی حمل نمی‌کنیم و وقتی به خانه می‌آییم، آزمایشگاهی نداریم که سنگ‌ها را به آنجا برگردانیم. بنابراین، چگونه سنگ ها را شناسایی می کنید  شما اطلاعاتی در مورد گنج خود جمع آوری می کنید تا احتمالات را محدود کنید.دانستن سختی سنگ شما مفید است. سنگ های صخره ای اغلب از تست موهس برای تخمین سختی نمونه استفاده می کنند. در این آزمایش شما یک نمونه ناشناخته را با ماده ای با سختی مشخص خراش می دهید. در اینجا نحوه انجام این تست به شما آمده است.