زغال سنگ تراش TEMP

مهندسی معکوس زغالتراش TEMP-1

/post-16

زغالتراش لایه باریک TEMP-1 یکی از موفق ترین تجهیزات تولید شده جهت استخراج معادن زغالسنگ لایه باریک و درزهای شیب دار بیش از 25 درجه است که توسط کارخانجات تولیدات تجهیزات معدنی شوروی سوسیالیستی انجام پذیرفت . اما تولیدات این کارخانه در سال 1999 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی متوقف و آخرین زغالتراش تمپ هم چند سال بعد بفروش رفته و این دستگاه نایاب گردید . در سال 2011 شرکت وستفالیا این نمونه را توسط مهندسین آلمانی مهندسی معکوس و سپس در کارخانجات خود تولید نمود