راه حل های معدنی

معرفی 5 استارت آپ معدنی موفق در کلاس جهانی

/5-top-mining-technology-startups

این شرکتها بر اساس رویکرد پیش بینی راه اندازی مبتنی بر داده ، با در نظر گرفتن عواملی مانند مکان ، سال تأسیس و فناوری و سایر موارد ، انتخاب شدند.نقشه Global Startup Heat در زیر 5 استارتاپ و شرکت های نوظهور را که در حال توسعه فناوری های معدن هستند ، برجسته می کند.