ذوب آهن

مبانی ذوب آهن در کوره

/how-to-smelt-iron

ذوب فرآیند استخراج فلزات پایه از سنگ معدن با حرارت دادن آن برای تولید واکنش های شیمیایی مورد نیاز برای حذف سایر عناصر موجود است. در این مقاله نحوه تولید آهن توسط کوره مخصوص از طریق ذوب سنگ آهن توضیح داده می شود.