خرید مواد معدنی

روشهای پر عیارسازی سنگ قلع

/how-many-processes-tin-ore-dressing

عمده کاربردهای تجاری قلع در قلع ، آلیاژهای لحیم کاری، فلزات یاتاقان، پوشش های قلع و آلیاژی (اعم از روکش شده و روکش گرم)، پیوتر، برنزها و آلیاژهای قابل ذوب می باشد . قلع در واکنش های شیمیایی خود در دو حالت ظرفیتی (II و IV) وجود دارد و آمفوتریک است (قابلیت واکنش هم به عنوان اسید و هم به عنوان باز). علاوه بر این، می تواند مستقیماً با کربن ارتباط برقرار کند تا ترکیبات آلی فلزی ایجاد کند . این ویژگی‌ها باعث استفاده‌های مهم بسیاری از مواد شیمیایی قلع شده است - به عنوان مثال، در آبکاری ، محصولات کشاورزی و دارویی ، و پلاستیک و سرامیک.