حرارتی

آسیاب زغال سنگ تحت فشار چیست؟

/what-pressurized-coal-mill

 آسیاب زغال سنگ تحت فشار نوعی سیستم است که برای کاهش اندازه زغال سنگ از طریق آسیاب کردن آن به ذرات ریز استفاده می شود. این سیستم با افزایش فشار داخل آسیاب کار می کند که به افزایش راندمان آسیاب زغال سنگ کمک می کند. آسیاب زغال سنگ تحت فشار همچنین با کاهش ذرات ریز گرد و غباری که در هوا منتشر می شود به کاهش انتشار زغال سنگ کمک می کند.