جواهر

راهنمای عملی شناسایی سنگ های جواهر

/identify-gemstones

شما می توانید به سرعت بیشتر سنگ های قیمتی را با رعایت چند ویژگی اساسی مانند رنگ و وزن شناسایی کنید. اگر می‌خواهید شناسایی دقیق‌تر و دقیق‌تری داشته باشید، باید از ابزارهای خاصی برای بررسی فضای داخلی سنگ استفاده کنید.