جستجوی طلا

پنینگ طلا یا طلا شویی را بیاموزید

/gold-panning-made-easy

Panning از آب برای جدا کردن ذرات سنگین طلا از سایر ذرات سبک تر در یک تابه با اندازه متوسط استفاده می کند. در این فرآیند رسوب یا سنگ معدنی که تصور می شود حاوی طلا است، همراه با آب در یک تشت عریض و منحنی قرار می گیرد. معدنچی ظرف را با یک سری حرکات طراحی شده برای خارج کردن رسوبات سبک تر حرکت می دهد. چگالی طلا آن را در کف تابه نگه می‌دارد زیرا مواد سبک‌تر همراه با آب خارج می‌شود. پس از انجام یک سری از تکرارهای موفقیت آمیز، طلا در کف ظرف قرار می گیرد تا استخراج کننده بتواند بازیابی شود.