اوجیت

مواد معدنی پیروکسن

/what-are-pyroxene-minerals

پیروکسن ها کانی های اولیه فراوان در بازالت، پریدوتیت و سایر سنگ های آذرین مافیک هستند. برخی نیز کانی های دگرگونی در سنگ های با عیار بالا هستند. ساختار اصلی آنها زنجیره هایی از چهار وجهی سیلیس با یون های فلزی (کاتیون ها) در دو محل مختلف بین زنجیره ها است