الماس

گنج های طبیعت را شناسایی کنید

/treasure-identification-gems

این راهنمای مفید را دنبال کنید تا در مورد جواهرات، سنگ ها  بیشتر بدانید . راهنمایی تصویری جهت شناسایی سنگ های نیمه قیمتی در طبیعت - معرفی اجمالی کانی های جواهر


چگونه سنگ های قیمتی تشکیل می شوند

/gemstones-to-mineral

هنگامی که مواد معدنی خاصی تحت شرایط خاص فشرده می شوند، اغلب در زیر سطح زمین، فرآیندی رخ می دهد که ترکیب جدیدی به نام سنگ قیمتی را تشکیل می دهد. سنگ های قیمتی می توانند از یک یا چند ماده معدنی ساخته شوند و در نتیجه برخی از کانی ها به بیش از یک نام سنگ های قیمتی اشاره می کنند.برای درک بهتر تعامل بین این دو، به دو نمودار زیر مراجعه کنید - اولی جزئیات هر سنگ قیمتی و مواد معدنی که ترکیب آن را تشکیل می دهد و دومی فهرستی از هر کانی و سنگ های قیمتی که می تواند تولید کند.به عنوان مثال، کوارتز می تواند سنگ های قیمتی آمتیست، آمترین، سیترین، و موریون (و چند مورد دیگر) را تشکیل دهد، بسته به اینکه کدام مواد معدنی و عناصر دیگر با هم فشرده می شوند و در چه عمقی در پوسته زمین و در چه دمایی فشرده سازی اتفاق می افتد.


مقیاس سختی Mohs در کانی شناسی و معدن

/mohs-scale-of-mineral-hardness

مقیاس سختی Mohs در سال 1812 توسط فردریش موهس ابداع شد و از آن زمان به همین شکل بوده است و آن را به قدیمی ترین مقیاس استاندارد در زمین شناسی تبدیل کرده است. همچنین شاید مفیدترین آزمایش برای شناسایی و  توصیف کانی ها باشد. شما از مقیاس سختی Mohs با آزمایش یک کانی ناشناخته در برابر یکی از کانی های استاندارد استفاده می کنید. هر کدام دیگری را خراش دهد سخت تر است و اگر هر دو یکدیگر را خراش دهند سختی یکسانی دارند.


شناسایی مواد معدنی سیاه

/black-minerals-examples

کانی‌های سیاه خالص کمتر از سایر انواع کانی‌ها رایج هستند و اگر ندانید به دنبال چه چیزی باشید، گاهی اوقات تشخیص آنها دشوار است. با این حال، با مشاهده دقیق مواردی مانند دانه، رنگ و بافت و مطالعه بارزترین ویژگی‌های آنها - از جمله درخشش و سختی اندازه‌گیری شده در مقیاس Mohs - به زودی می‌توانید بسیاری از این نادرهای زمین‌شناسی را شناسایی کنید.