آسیاب گلوله ای

معرفی و کاربرد آسیاب گلوله ای خشک

/what-dry-ball-mill

آسیاب گلوله ای خشک تجهیزات خردایشی است که از فرآیند آسیاب گلوله ای خشک برای آسیاب مواد استفاده می کند . متفاوت از آسیاب گلوله ای مرطوب، آسیاب گلوله ای خشک در هنگام انجام عملیات خردایش نیازی به اضافه کردن آب ندارد، فقط برای آسیاب کردن مواد به ضربه و اثر خرد شدن آسیاب بر روی مواد تکیه می کند.