این چکش برای حفاری و حفاری خطی با پشتیبانی پنوماتیک FT 160 سوراخ های عمودی ، شیب دار و افقی با قطر 34 - 42 میلی متر استفاده می شود

جزییات فنی

در سنگهای با قدرت متوسط و قوی (f = 8-18 در مقیاس Protodyakonov) ، تا عمق 5 متر.


نام پارامترواحد دور         شاخص ها
وزنکیلوگرم26
طولمیلی متر661
قطر سیلندرمیلی متر80
قطر پیستونمیلی متر60
فشار عملیاتیMPa0.4-0.5-0.63
فرکانس ضربههرتز28-35-36
جریان هواl / sec52-58-82
انرژی ضربه ایجی44-63-70
گشتاورN.m15-19-23
فرکانس چرخشدور در دقیقه250-260-300
سرعت ضربه زنیمیلی متر / دقیقه250-400-470
سطح سر و صدادسیبل124-125-127
قطر داخلی مجرامیلی متر25
قطر داخلی ورودی آب        میلی متر13
قطر سر متهمیلی مترقطر 34 ، قطر 42
قطر کوزه ایمیلی متر108 * 22