به زودی بسیاری از خودروها و وسایل نقلیه به صورت الکتریکی طراحی و ساخته می شوند .کشورهای صنعتی مانند چین ، آلمان ، کره جنوبی و ... همکنون مشغول تولید خودرو های الکتریکی و هیبریدی هستند . در ایران هم شرکتهایی مانند مپنا با همکاری خودرو سازان مشغول به داخلی سازی این خودروهاست و این نقطه امیدبخشی برای صنایع کوچک و بزرگ است تا از این محصول استفاده نمایند