مراحل انجام تست سختی Mohs

  1. سطح تمیزی را روی نمونه مورد آزمایش پیدا کنید.
  2. سعی کنید این سطح را با نقطه یک جسم با سختی مشخص ، با فشار دادن محکم به داخل و روی نمونه آزمایشی خود خراش دهید. به عنوان مثال، می توانید سعی کنید سطح را با نقطه روی یک کریستال کوارتز (سختی 9)، نوک یک سوهان فولادی (سختی حدود 7)، نقطه یک تکه شیشه (حدود 6)، لبه را خراش دهید. یک سکه (سختی 3)، یا یک ناخن انگشت (2.5). اگر "نقطه" شما سخت تر از نمونه آزمایشی است، باید احساس کنید که در نمونه گاز می گیرد.
  3. نمونه را بررسی کنید. آیا خط اچ شده وجود دارد؟ از ناخن خود برای احساس خراش استفاده کنید، زیرا گاهی اوقات یک ماده نرم اثری مانند خراش از خود بر جای می گذارد. اگر نمونه خراشیده شده باشد، از نظر سختی نرم تر یا برابر با مواد آزمایشی شما است. اگر هنوزخراشیده نشد، از تستر شما سخت تر است.
  4. اگر از نتایج آزمایش مطمئن نیستید، آن را با استفاده از یک سطح تیز از مواد شناخته شده و یک سطح تازه از ناشناخته تکرار کنید.
  5. اکثر مردم نمونه‌هایی از هر ده سطح مقیاس سختی Mohs را حمل نمی‌کنند، اما شما احتمالاً چند «نقطه» در اختیار دارید. اگر می توانید، نمونه خود را با سایر نقاط آزمایش کنید تا به خوبی از سختی آن مطلع شوید. به عنوان مثال، اگر نمونه خود را با شیشه بخراشانید، می دانید سختی آن کمتر از 6 است. اگر نمی توانید آن را با یک سکه خراش دهید، می دانید سختی آن بین 3 تا 6 است. کلسیت موجود در این عکس دارای سختی 3 Mohs است. کوارتز و یک سکه آن را می خراشید، اما یک ناخن آن را نمی خراشید.

جدول بالا وسایل دم دستی برای شناسایی سختی سنجی بر اساس موس هست

نکته: سعی کنید تا جایی که می توانید نمونه هایی از سطوح سختی جمع آوری کنید. می توانید از ناخن (2.5)، سکه 25 تومنی (3)، یک تکه شیشه (5.5-6.5)، یک قطعه کوارتز (7)، سوهان فولادی (6.5-7.5)، سوهان یاقوت کبود (9) استفاده کنید.