هر راهنما که با همکاری مشاوران متخصص در مؤسسه اسمیتسونیان تولید شده است، به طور ماهرانه ای نوشته شده است و دانش دنیای طبیعی را در اختیار شما قرار می دهد. سنگ‌ها و مواد معدنی راهنمای طبیعت با استفاده از عکس‌های نزدیک از هر نمونه و نمایه‌های حاوی نمونه‌هایی از سراسر جهان، جنبه‌های کلیدی و جزئیات را برای شناسایی سریع به ارمغان می‌آورد.

موضوعات پرداخته شده در این کتاب ارزشمند که برای هر زمین شناس و علاقمند به این رشته بسیار مفید خواهد بود عبارت است از 

مقدمه
ماده معدنی چیست؟
گروه ها و انجمن های معدنی
طبقه بندی مواد معدنی
شناسایی مواد معدنی
کریستال ها چیست؟
عادات کریستالی
سیستم های کریستال
جواهرات
سنگ چیست؟
جمع آوری سنگ ها و مواد معدنی
تجهیزات
سازماندهی، نگهداری و نظافت مواد معدنی عناصر بومی
سولفید
سولفوسالت ها
اکسید
هیدروکسید
هالید
کربناتها
بوراتس
سولفات ها، مولیبدات ها، کرومات ها و تنگستات
فسفاتها، واناداتها، و آرسنات ها
سیلیکات
ارگانیک سنگ ها
سنگهای آذرین
سنگ های دگرگونی
سنگ های رسوبی
شهاب سنگ
واژه نامه
منابع
قدردانی 

جهت دانلود کتاب Nature Guide Rocks and Minerals کلیک کنید