این زغال تراش معدن زغال سنگ بیشتر برای ضخامت 0.4-0.7 متر استفاده می شود با سقف نسبتاً پایدار است و سختی زغال سنگ متوسط (f <3.5) ، همچنین زاویه شیب کمتر از 15 درجه است ، هنگامی که زاویه شیب آن بیشتر از 15 درجه باشد ، دستگاه باید دارای سیستم ضد لغزش باشد

می توان از آن با نوار نقاله زنجیری و پراپ تکی هیدرولیک در صورت کلی استخراج استفاده کرد.

برای دیدن فیلم دستگاه کلیک کنید