کتاب راهنمای اکتشاف و ارزیابی طلا موضوعات متنوعی مانند ماهیت و تاریخ طلا، زمین شناسی ذخایر سنگ طلا، رسوب طلا در محیط هوازدگی، رسوب گذاری و طلای باقی مانده، اکتشاف طلا، نمونه برداری طلای لاتریتی و پلاسر، برنامه ریزی و عمل معدن را پوشش می دهد. برای نهشته های کم عمق، فرآیندهای متالورژی و طراحی، و ارزیابی، ریسک و امکان سنجی.

این کتاب به زبان انگلیسی است برای دانلود آن کلیک کنید