طراحی شده برای نگهداری و کنترل سقف در فضای نمای دیوار طولانی در استخراج درزهای کم عمق در محدوده 0.85 تا 1.75 متر.
مزایای اصلی:
طراحی بهینه برای درزهای بسیار نازک با سقف سبک
مطابق با استاندارد GOST 31561 ؛
طراحی منحصر به فرد مکانیسم بلند کردن نوع catamaran برای کار در شرایط خاکهای ضعیف ؛
کار کارآمد در شرایط ناپایدار سقف فوری به دلیل بالا
نیروی کنسول بستن با انتقال نیرو از هیدرولیک (ثبت اختراع) ؛
هیدرولیک قدرت بالا ؛
سیستم مدیریت قابل اعتماد و کارآمد تر از انواع مختلف تولیدات اروپایی:
کنترل دستی، کنترل چند بازو ، کنترل الکترو هیدرولیک.