ویژگی های اصلی
1. این دستگاه حمل و نقل هیدرولیک از معدن زغال سنگ "سه مسیر" استفاده می کند. .
2. ماشین مکانیزم بارگیری ندارد. زغال سنگ بریده شده توسط درام مارپیچی به آن منتقل می شود
3. قدرت موتور قدرتمند و استحکام مکانیکی خوب می تواند درز زغال سنگ سخت را برش دهد
4. دستگاه بدنه کوتاه است و ضخامت دستگاه در مقایسه نازک ترین است
5. کار با اپراتورها و دکمه های متمرکز آسان است.
6. نیروی کشش زیاد است. سیستم های کشش هیدرولیک قابل اعتماد هستند. اجزای هیدرولیک از
عملکرد خوب به راحتی جایگزین می شود.
7. با دستگاه اسپری آب ،در نتیجه حذف گرد و غبار خوب است.
8. عملکرد خوب  و قابل اعتماد
با برشی آسان برای نگهداری. برای معادن کوچک مناسب است.
پارامترهای فنی EMG100-TP